NALUTO – Khơi nguồn năng lượng từ bên trong.

Naluto – Năng lượng tốt – là dự án trực thuộc hệ sinh thái Dân Đen Khởi Nghiệp, với mục đích phát triển nội lực con người từ sâu bên trong để giải quyết các vấn đề bên ngoài và tự bản thân làm chủ vận mệnh.

Giá trị cốt lõi

01

Thân (Thân thể)

Rèn luyện sức khỏe tràn trề năng lượng để đón nhận các thách thức cuộc sống một cách chủ động.

02

Tâm (Tâm đức)

Tâm càng trong sáng, đời càng nhẹ nhàng. Làm việc hướng đến cái thiện cùng sự cống hiến cho xã hội.

03

Tài (Tài năng)

Rèn luyện kỹ năng trong môi trường thực tế để trở thành người tài, đóng góp cho sự phát triển tổ chức.

04

Tuệ (Trí Tuệ)

Khôn ngoan trong suy nghĩ và hành động. Thấu hiểu bản chất của vấn đề từ cốt lõi bên trong.

Đội Ngũ Thành viên

Duke Phung

Founder, Brand Strategist

Tôn Thị Cẩm Bình

Tôn Thị Cẩm Bình

Cố vấn chuyên môn

Phương Hồ

Hồ Phương

Cố vấn chuyên môn

Ngọc RInh

Lê Thị ngọc Rinh

Quản lý vận hành

Các hoạt động tại NALUTO

Liên hệ

© 2023 All Rights Reserved.

Năng Lượng Tốt
Logo
Compare items
  • Cameras (0)
  • Phones (0)
Compare